Ομάδα μελέτης Σεμιναρίου «Τα μορφώματα του ασυνειδήτου»

2013-2015: Ομάδα μελέτης Σεμιναρίου: «Τα μορφώματα του ασυνειδήτου» [Λακάν 1956-1957]

Το όνειρο, το ευφυολόγημα, η παραδρομή, η παραπραξία, το σύμπτωμα ως σημαίνουσα μεταφορά που υπάγεται στο σημαίνον βρίσκουν τις ρίζες τους στην ίδια τη δομή της γλώσσας και συγκεκριμένα «σε αυτό το μέρος του συγκεκριμένου λόγου ως υπερ-ατομικού (transindividuel) που διαφεύγει από την προδιάθεση του υποκειμένου να αποκαταστήσει τη συνέχεια του συνειδητού του λόγου», όπως μας λέει ο Λακάν. Είναι η χρονιά του λακανικού ‘Σεμιναρίου’ όπου αναδεικνύεται η δομή του ασυνειδήτου ως δομή γλώσσας (langage) και η δομή της επιθυμίας ως επιθυμία του Άλλου. Στη διάρκεια αυτής της ιχνηλάτησης του ασυνειδήτου ο Λακάν επινοεί (θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι ανακαλύπτει) την τοπολογία του ‘Γραφήματος της επιθυμίας’.

Συμμετέχουν : Γιωτοπούλου Κατερίνα, Γκιάστας Γιάννης, Ευτυχιάδου Βαρβάρα, Κακανάκη Άννα, Παυλάτος Νίκος


e-max.it: your social media marketing partner